Frik ble startet for at ungdommer skal få møte Jesus. Det er et arbeid for å nå ungdommer i Tønsberg. Frik drives av nesten bare ungdommer, for ungdommer og med et mål om å nå enda flere. Ungdomsarbeidet er for ungdom fra 8.klasse – 3.videregående. Vi ønsker å at Frik skal være et oppbyggende sted å være, der man vokser i tro, kan være seg selv og få venner for livet. Vi ønsker å være et miljø fylt av fokus på Jesus, masse liv og masse gøy!
De tre kulturene vi ønsker skal prege miljøet vårt er at vi er ”all in” i det vi driver med, alltid har plass til en til og viser godhet til de rundt oss. All in som et uttrykk for at vi er helhjertede i vår tro på Gud. Alltid plass til en til som et uttrykk for at vi ønsker alle velkomne. Godhet som et uttrykk for hva vi ønsker å være kjent for i møte med andre!
Vårt fokus er Jesus og fellesskap. Det å være et fellesskap som inspirerer til å leve for Jesus. Vi tror at å sette Jesus i sentrum og å fokusere på å bygge fellesskap er attraktivt å være med på. Ut ifra dette ønsker vi at ungdomsarbeidet vårt skal få bety noe for flere enn oss selv. Vi strekker oss mot å være et fellesskap, der alle får finne sin plass.
Praktisk info

Frik starter klokken 19.00 i våre lokaler på Brygga. Dette opplegget er ment for alle, om du er kristen eller ikke. For alle som går i ungdomsskole til videregående.
Frik koster ingenting, men vi har kollekt en gang i måneden hvor det er valgfritt å gi penger.
Kom som du er – uten rus
Frik er rusfritt.

Våre Ledere

Staben

Birgitte Hammersbøen

Birgitte Hammersbøen

Ungdomspastor

Ungdomspastor for Frik Tønsberg

Halvor Hammersbøen

Halvor Hammersbøen

Jørgen Johansen

Jørgen Johansen

Potet

Head of Checkin, And generally just a potato.

Elaine Korsmoe

Elaine Korsmoe

Økonomi

Økonomi

Sander Moe Havnaas

Sander Moe Havnaas

Camelia Hellesø Vikdal

Camelia Hellesø Vikdal

Øystein Grødem

Øystein Grødem

Teknisk Leder

Leder for Teknisk

Edvin Hårr Dahle

Edvin Hårr Dahle

Jan André Østevik

Jan André Østevik

Lovsang

Lovsang

Henrik Brekke

Henrik Brekke

Media & Markerkedsføring

Leder for Media og Markedsføring

Sektorledere

Jan André Østevik

Jan André Østevik

Lovsang

Lovsang

Øystein Grødem

Øystein Grødem

Teknisk Leder

Leder for Teknisk

Petter Johan Sandvand

Petter Johan Sandvand

Møteledere

Leder for Møteledere

Sander Moe Havnaas

Sander Moe Havnaas

Henrik Brekke

Henrik Brekke

Media & Markerkedsføring

Leder for Media og Markedsføring

Styret

Henrik Brekke

Henrik Brekke

Leder

Leder for styret

Ingvill Kristine Jensen

Ingvill Kristine Jensen

Nestleder

Nestleder i Styret i Frik

Birgitte Hammersbøen

Birgitte Hammersbøen

Ungdomspastor

Ungdomspastor for Frik Tønsberg

Kristin Lyngroth

Kristin Lyngroth

Edvin Hårr Dahle

Edvin Hårr Dahle

Håkon Sandvand

Håkon Sandvand

Elaine Korsmoe

Elaine Korsmoe

Økonomi

Økonomi

Ta kontakt med oss!