Publisert: 10 October, 2017 kl.
Redigert: 10 October, 2017 kl. 17:57

Den innerste sirkelen

10

Oktober, 2017

Skrevet av: Halvor Hammersbøen

I et lite, sekskantet bønnekapell i California ligger en 19 år gammel gutt på gulvet. Han har med seg Bibel og notatsaker, men har lagt disse til side for å lytte til Gud. Det er noen få andre mennesker der, men han kjenner ingen av dem. Det er stille. Alle er der for å søke Gud. Siden han var 13 har gutten hatt en dyp lengsel etter å kjenne Jesus, og bruke hele livet sitt på å tjene han. Han har hatt både nederlag og seire, og har ofte kjent på at han ikke helt strekker til i å leve det livet han vet Jesus har kalt han til å leve for å møte verden med Guds kjærlighet. Plutselig slår en tanke ned i han, så tydelig at det like gjerne kunne vært en stemme som hvisket til Han – Guds stemme: ”Verden kan vente Halvor. Først vil jeg ha deg!”

Jeg ønsker nå å tegne opp livet som et sirkelsystem for deg. Den ytterste sirkelen består av de folka man enten aldri møter, ikke kjenner, eller bare så vidt har hilst på. Innenfor den er en litt mindre sirkel som består av venner og bekjente du kjenner litt bedre. Videre innover finner man sirkelen for de nærmeste vennene og familien. Enda et hakk inn har man den nærmeste familien og vennen, for eksempel kone og barn. Og helt innerst, i den innerste sirkelen, der er du helt for deg selv uten noen andre. Disse sirklene representerer deg og hvem du er. Hvordan er du blant folk du ikke kjenner (den ytterste sirkelen)? Hva med de du kjenner litt bedre (den neste sirkelen)? Hva slags person er du rundt de som kjenner deg aller best (den nest innerste sirkelen)? Og til slutt: hvem er du og hva gjør du når ingen er rundt deg og ser det du gjør? Denne innerste sirkelen er avgjørende for hvordan vi lever i alle de andre. Det du fyller den innerste sirkelen med, vil flyte over i alle de andre sirklene.

Jesus dro vekk og var alene på øde steder, for å være sammen med Gud! Jeg er overbevist om at alt det Jesus demonstrerte av Guds hjerte og natur, gjennom tegn, under og mirakler, kun var en brøkdel av den relasjonen og dybden Jesus hadde med Pappa Gud i den innerste sirkelen. Det er som når man heller vann i et glass, og man heller og heller til det til slutt renner over. Det vannet som renner over er Jesus sin ytre sirkel; det er livet Han lever mens disiplene og alle de andre menneskene ser på. Men dette vannet, denne lille delen av livet Hans som folkene rundt Han fikk se, kommer som en oversvømmelse av hans indre sirkel – hans hemmelige, personlige tid med Pappa Gud.

Jesus er vår frelser og vår konge! I følge Peter er han også selve eksempelet på hvordan en kristen skal leve: ”…For som Kristus er, slik er vi i denne verden.” 1. Joh 4,17b. Det er meningen at vi skal leve sånn som Jesus gjorde. Skal vi vandre fra by til by og tale for store folkemengder? Ikke nødvendigvis. Men vi skal leve i en dyp og personlig relasjon til Pappa Gud, som skal prege og styre alle de andre områdene av livet vårt. Vi skal være større på innsiden enn på utsiden. Vannet skal flyte over fra den innerste sirkelen og til de ytre. Da blir spørsmålet: hva fyller du den innerste sirkelen med? Hva bruker du tiden din på når ingen andre ser deg og kan vurdere deg?

Da jeg lå i bønnekapellet og Gud sa til meg at verden kunne vente, fordi han først ville ha meg, var det en enorm lettelse. Det var som en stor byrde falt av, og jeg forsto at FØR Gud ønsket å bruke meg i de ytre sirklene mine (for å møte venner, familie, kjente og ukjente med Hans kjærlighet), ønsket Han å bygge en sterk indre sirkel sammen med meg – en sirkel preget av en dyp relasjon mellom meg og Han, hvor jeg kunne være trygg på at jeg er Hans sønn og at Han elsker meg. Akkurat som at Jesus brukte masse tid alene med Gud, ønsker Gud å prege den tiden når vi er helt alene, ingen ser oss, ingen hører oss, eller vet hva vi driver med. Gir du Gud plass i den sirkelen, får Hans kjærlighet, fred og kraft til slutt taket på hele resten av livet ditt. Ingenting er mer kraftfullt enn en kristen som lever sammen med Pappa Gud, selv når ingen andre er der for å be sammen med deg, lovsynge sammen med deg, lese Bibelen sammen med deg eller skryte av deg for at du gjør det. Det å la Gud prege denne innerste sirkelen, og bruke tid med Han, er først og fremst trening i å lytte. Akkurat som da jeg lå på ryggen i bønnekappelet i California og lyttet etter Guds stemme. Gud møtte meg der i min innerste sirkel, og Han vil gjøre det samme for deg, fordi Han er trofast. ”Dere skal søke meg og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.” Jeremia 29,13-14

“Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.” 1. Kor 1,9

Frik Logo

Litt om oss

Leter du etter noe?

Følg oss